Kanselleringsvilkår

* 100% dersom du avbestiller 31 dager før arrangementett starter
* 75% dersom du avbestiller 30-14 dager før arrangementet starter
* 50% dersom du avbestiller 13-7 dager før arrangementet starter
* 0% dersom du avbestiller mindre enn 7 dager før arrangementet starter