Studentuke
Sunn & alkoholfri

Hei alle studenter i Trondheim!
(scroll 👇 for ENGLISH)

Du er velkommen til å bli med på en sunn & alkoholfri STUDENTUKE / FADDERUKE 🤩  🥳

Det blir mye spennende som skjer hele uka, bli med og opplev:
- 🧘 yoga, meditasjon & indre ro
- sunn vegetarbuffet 🍰 😋
- 🌱 filmkveld med dypere mening
- skogstur & bading 🐳
- møte nye venner =)

Alle arrangementene er helt GRATIS

Denne uka finner du oss i Sommerveita 6, 4.etg og på senteret vårt i Erling Skakkes gate 3, 2.etg

👉 PÅMELDING HER
 
Ikke student, men har lyst til å bli med?
Du er varmt velkommen uansett;)


Kom som du er😊

VEILEDET meditasjon for indre ro

Mandag 14/8 kl. 19.00 – 19:45 | Sommerveita 6
🌾  Bare slipp alt for en stund. Kjenn ro i et vandrende og urolig sinn. Og en dyp ro i hjertet. Hvil i den roen. Alt du trenger å gjøre er å dukke opp.
🌾 Passer for deg som er helt ny, eller bare ønsker å ta en hvilepause fra hverdagen

POP-UP YOGA i Høgskoleparken

En eller flere ukedager avhengig av været, mellom kl 10.00 - 15.00 i ca 1t og 30 min (vi sender info dagen før)
🌱 Opplev de gode effektene av yoga i en frisk setting
🌱  Ønsker du en mykere kropp og mer ro i hodet? Da er yoga for deg!
🌱 Aldri prøvd yoga før? Det går helt fint, vi tilpasser alle øvelser etter nivå

Intro til MEDITASJON

Tirsdag 15/8 kl. 18:00 – 20:00 | Erling Skakkes gate 3
🌺  Meditasjon gir en dyp indre ro, som mange av oss leter etter. Lær enkle, men effektive teknikker for stressmestring & indre ro. Ta de med deg hjem og opplev effekten selv:)
🌺  Aldri prøvd meditasjon før? Du er ikke alene, de fleste som kommer på kursene er helt nye - bare kom som du er :)
🌺 Te, sunne vegetariske snacks og godt selskap til slutt

FILMKVELD med dypere mening & meditasjon

Onsdag 16/8 kl. 18:00 – 20:00 | Erling Skakkes gate 3
☘️ Mange ønsker å reise for å "finne seg selv", for å få svaret på spørsmål "hvem er jeg egentlig?". Kanskje har du lurt på dette før, eller kanskje er du nysgjerrig i å bli bedre kjent med deg selv? Denne kvelden viser vi en 30 minutters dokumentar med dyp visdom 👌 ☀️
☘️ Meditasjon hjelper oss og forstå kunnskapen på et dypere plan og oppleve det i vårt eget liv 😌
☘️ Sunne vegetariske kaker og godt selskap til slutt

TUR I NATUREN, VEGETARBUFFET, MUSIKKMEDITASJON

Fredag 18/8 fra ca kl. 14:00 (mer info kommer senere). Ved dårlig vær så møtes vi direkte på Sommerveita 6 for mat og musikk uansett, så bare og melde seg på likevel!)
🌷 Tur i vakkert naturlandskap. Kanskje noen også har lyst til å bade når vi kommer frem?:)
🌷 Opplev musikkmeditasjon, en veldig behagelig form for meditasjon som roer sinnet og hjertet.
🌷 Smakfull vegetarbuffet og sunne vegetariske kaker :) Vi koser oss utover kvelden så lenge vi kan!

8-ukers SELVUTVIKLINGS- og meditasjonskurs

Oppstart søndag 20/8 eller mandag 21/8 | senteret til TMY
☀️ Meditasjon gir innsikter inn i yogaens tidløse visdom
☀️ Se meningsfulle dokumentarer
☀️ ... og kanskje får du noen nye venner på denne indre reisen også:)
☀️ Mer info & separat påmelding HER

Student week
Healthy & alcohol free

Hello all students in Trondheim!
Join us for a healthy & alcohol free STUDENT WEEK 🤩 🥳

Choose what you're most interested in and experience:
- yoga, meditation & inner peace 🧘
- vegetarian buffet 🍰😋
- 🌱 movie night with deeper meaning
- hike in nature & swimming 🐳
- meet new friends 😊

All events are FREE of charge!
This week you will find us in Sommerveita 6, 4th floor and in Erling Skakkes gate 3, 2nd floor

👉 SIGNUP HERE
(not a student, but want to join?
no worries, you're warmly welcome anyway! 😊)


_____________________

PROGRAM:

GUIDED MEDITATION for Inner Peace
Monday 14/8 at 19:00 - 19:45 at Sommerveita 4
🌾 Just drop everything for a while. Experience calmness in a wandering and restless mind. And a deep peace in the heart. Rest in that feeling. All you have to do is show up.
🌾 For those who are completely new to meditation, or if you just need a break from everyday-life to rest for a moment
🌾 Tea in the end for those who want 😊

POP-UP YOGA in Høgskoleparken
One or more weekdays depending on the weather, between 10.00 - 15.00 for 1h 30min  (we’ll send info before)
🌱 Come and experience the good effects of yoga in an informal and fresh setting.
🌱 Want a softer body, more inner peace & warmth? Then yoga is for you!
🌱 New to yoga? No problem, we will adapt the exercises to fit everyone.

INTRO to Meditation
Tuesday 15/8 at 18:00 - 20:30 at Erling Skakkes gate 3
🌺 Meditation provides a deep inner peace, which many of us seek. Learn simple but effective techniques for stress management & inner peace. Take them home with you and see the effect for yourself:)
🌺 Never tried meditation before? You are not alone, most people who come to our courses are completely new - come as you are 😊
🌺 There will also be healthy vegetarian cake/snacks and good company in the end!

MOVIE NIGHT with Deeper Meaning
Wednesday 16/8 at 18:00 - 20:00 at Erling Skakkes gate 3
☘️ Many people want to travel to "find themselves", to answer the question "who am I really?". Maybe you've wondered about this before, or maybe you're curious about getting to know yourself better? This evening we'll show a 30 minute documentary with deep wisdom that can gradually fill our lives with more meaning, peace & joy 👌
☘️ Meditation helps us to understand the knowledge on a deeper level and to experience the meaning in our own lives 😌
☘️ There will also be healthy vegetarian cake/snacks and good company in the end!

HIKE, VEGETARIAN BUFFET & MUSIC MEDITATION
Friday 18/8 from around 14:00 (more info will be sent out later). If the weather is bad, we'll meet up at Sommerveita 6 for food and music so sign up anyway! 😊
🌷 Trip in beautiful nature. Maybe someone also wants to take a swim?:)
🌷 Experience music meditation, a very pleasant form of meditation that calms the mind and heart.
🌷 Tasty vegetarian buffet and healthy vegetarian cakes :) We'll enjoy the evening for as long as we can!

8-week SELF-DEVELOPMENT- and meditation course
Starting Sunday 20/8 or Monday 21/8 | TMY's center
☀️ Meditation provides insights into the timeless wisdom of yoga
☀️ Watch meaningful documentaries
☀️ ... and maybe you'll make some new friends on this inner journey too:)
☀️ More info and separate signup HERE

Tromsø Meditasjon

Kontakt oss

Det er bare å skrive eller ringe oss om du lurer på noe som helst, eller så levner du din kontaktinfo til høyre så kommer vi tilbake til deg.

Erling Skakkes gate 3, Trondheim

(+47) 975 24 299

info@tmy.no

Bare å skriv hvis du lurer på noe :)

Skriv til oss: